Nederlandsche Vogelkalender


Nederland kent gewone vogels, bijzondere vogels en rare vogels. Naar aanleiding van de heruitgave het boek Nederlandsche Vogelen van Nozeman en Sepp uit de 19e eeuw maakte Theo Seesing een grote reeks vogelplaten.

Zo focust hij zich in de tekening op een bepaalde eigenschap of het gedrag van een vogel, of richt hij zich op de specifiek naamgeving van een vogel.

Voor de Nederlandsche Vogel Kalender 2017 selecteerde Seesing een twaalftal vogels, die we in het dagelijks leven allemaal weleens tegen het lijf lopen. Deze grote vogelprenten werden in december 2016 tentoongesteld in het Natuurmuseum Rotterdam.


Turdus auscultare ~ Luistervink

Nieuwsgierig, melodieus vogeltje, dat zingt zoals het gebekt is, belangstellend van aard. De luistervink leeft anders dan andere vinken niet in paren of kleine groepjes maar solitair.Is opvallend roodroze-zwart getekend, maar je vind hem vooral door zijn zachte fluitende roepje.

Luistervinken zijn vogels van parken, campings en stranden en af en toe een bouwplaats, houdt zich graag op in de dekking. Ze blijven vaak minuten lang stil en zwijgzaam zitten. Zeker niet mensenschuw, maar ook geen allemansvriend.

In sommige zomers vinden kleine invasies plaats van de luistervink, van voorjaarstrek wordt meestal weinig gemerkt, oudere exemplaren nestelen in spouwmuren en achter schotelantennes.

Passer domesticus ~ Huismus

Verspreidingsgebied: heel Nederland, met een sterke voorkeur voor een stedelijke omgeving. Zodra de winter inzet ‘s winters graag binnen, ondanks een solitaire levensstijl, gezellig van aard. Mannetje heeft een grijs kopje, lichtbruin verenkleed, grijs onderlichaam en brede witte vleugelstrepen. vrouwtje kenmerkt zich door tamelijk eenvormig lichtbruin kleed, dof met een minder opvallende tekening, kan er na winterseizoen wat uitgeleefd uit zien. De huismus is een uitgesproken standvogel; er is wel heel weinig trek, in zowel voor- als najaar.De huismus is niet mensenschuw en gemakkelijk te lokken met in slappe thee gedrenkte mariakaakjes of speculaaskruimels.