een collumn met beeld geweld uit Rotterdam

Johan Weggis was onder andere op de opening van de expositie van Raoul Deleo in Blaak 10, ontmoete daar de nestor van de Nederlandse illustratie Pieter Schol en sprak in TENT met Siebe Thissen over de expositie 'Mooi van Ver'.

collumn


In het teken van....

Johan is op pad voor het Instituut voor Beeld & Vorm en ontmoet internationale tekenaars en beeldmakers uit de wereld van de comics en designer plastics.

aflevering #025 t/m #36


Drs. C. Smit

Drs. C.Smit was in de her opbouw van Rotterdam één van de belangrijkste bouwers van een nieuwe stad, in de jaren na de oorlog was hij het, die door zijn uitvinding van het betonijzer, naast imposante kantoor torens ook voor fraaie faciliteitsbouw in de stad heeft gezorgd. Tijdens zijn leven was drs. C. Smit, of gewoon voor vrienden, Cor, een fanatiek verzamelaar van authentiek beeldmateriaal en plaatjes. De omvangrijke drs. C.Smit collectie oud hollands prentmateriaal kwam onlangs in beheer bij het Instituut voor Beeld & Vorm. Wij zijn de erven van drs. C.Smit zeer erkentelijk dat zij ervoor gekozen hebben de verzameling in tact te laten en deze voor Nederland te behouden door een gift van het comité drs. C.Smit-fonds.

aflevering #025 t/m #36